Piotr Wiergowski VBCH Design realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja działalności firmy VBCH Design”

Celem projektu jest dostosowanie możliwości produkcyjnych i przygotowanie nowej oferty produktowej w celu internacjonalizacji firmy.

Wynikiem przeprowadzenia projektu będzie zwiększenie wartości przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, wzrost liczby nawiązanych kontraktów handlowych oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 1.084.860,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 714.331,80 zł