Piotr Wiergowski VBCH Design realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja działalności firmy VBCH Design”

Celem projektu jest dostosowanie możliwości produkcyjnych i przygotowanie nowej oferty produktowej w celu internacjonalizacji firmy.

Wynikiem przeprowadzenia projektu będzie zwiększenie wartości przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, wzrost liczby nawiązanych kontraktów handlowych oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 1.084.860,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 714.331,80 złPiotr Wiergowski VBCH Design realizuje projekt dofinansowany z FunduszyEuropejskich
„Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby firmy VBCH Design”

Celem projektu jest przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby własne.

Wynikiem przeprowadzenia projektu będzie zwiększenie terenów inwestycyjnych niezbędnych do dalszego rozwoju firmy, wzrost możliwości zapewnienia kooperantom i odbiorcom produktów firmy odpowiednio dużej skali dostaw, wzrost poczucia stabilności zatrudnienia oraz wzrost kwot podatków wpłacanych do budżetu gminy.

Wartość projektu: 1.579.320,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 847.311,60 złPiotr Wiergowski VBCH Design realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Podniesienie konkurencyjności firmy VBCH Design poprzez odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu”

Celem projektu jest stworzenie bazy produkcyjnej w celu wprowadzenia na rynek tradycyjnych produktów regionu Warmii i Mazur.

Wynikiem przeprowadzenia projektu będzie wzrost liczby innowacji a tym samym odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i usługach
oraz wzrost poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie dla przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 3.677.700,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2.092.701,00 zł